Z początkiem roku 2021 oddany zostanie do użytku nowy system do obliczeń równoległych (superkomputer HPC), zakupiony w projekcie PRACE-LAB.
System ten został zamieszczony na liście TOP500 najszybszych komputerów na świecie i jest efektem budowy krajowego, rozproszonego systemu do obliczeń równoległych HPC, finansowanego w ramach funduszy strukturalnych PO IR, działania 4.2 w zakresie budowy infrastruktury badawczej o szczególnym znaczeniu dla Polski.

Aby tak duży komputer mógł działać w pełni operacyjnie, konieczne jest zastosowanie zaawansowanego systemu chodzenia (DLC – Data Liquid Cooling).
Ta zaawansowana technologicznie metoda chłodzenia jest jednocześnie bardzo oszczędna energetycznie, w większości swego czasu schładza system komputerowy korzystając z różnicy temperatur wewnętrznej i zewnętrznej.

W dniu 11 grudnia br. dostarczony został główny element napędowy systemu chłodzenia – wieża chłodnicza (dry cooling tower), która umieszczona została na dachu Centrum Danych PCSS.
Służyć będzie on schładzaniu cieczy w systemie DLC, który umożliwi poprawną pracę nowego superkomputera Altair (Eagle II).